.

Vest-Agder fylkeskommune bidrar til nyskaping ved å styrke og videreutvikle næringsmiljøer i Vest-Agder som gir bedre vilkår for innovasjonsbasert verdiskaping. Vi vil bidra til å videreutvikle etablerte bedrifter ved å øke innovasjonsevnen. Vi har også fokus på entreprenørskap, og har som målsetting å bidra til å øke omfanget av lønnsomme etableringer.

Nyskaping gjennom etablering av virksomhet: Etablerersenteret i Vest-Agder (EVA-senteret) eies av fylkeskommunen og Kristiansand kommune. EVA er gjennom sin rådgiver- og kursvirksomhet en sentral aktør i det offentlige virkemiddelapparatet. 

Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping: Arbeidet med regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping (VINN) er godt i gang. Les mer om arbeidet her.