Lindesnes fyr
Foto: Anders Martinsen
© Anders Martinsen fotografer

Besøk Agder 2030

I juni 2015 vedtok fylkespolitikerne i Aust- og Vest-Agder en ny regional strategi: Besøk Agder 2030. Hensikten med strategien er å gi besøksnæringene et felles verktøy for utvikling. Strategiens målgrupper er aktører som jobber med innovasjon, verdiskaping, samfunns- og næringsutvikling i Agder.  Besøk Agder 2030 er en del av Regional plan for Innovasjon og Bærekraftig Verdiskaping Agder (VINN Agder).  Fylkeskommunene har koordinert arbeidet. Les mer her.

 

Foto: Morten Hemsett

 

 

 

 

 

 

av admin, publisert 16. juli 2014 | Skriv ut siden