Lindesnes fyr
Foto: Anders Martinsen
© Anders Martinsen fotografer

Besøk Agder 2030

I juni 2015 vedtok fylkespolitikerne i Aust- og Vest-Agder en ny regional strategi: Besøk Agder 2030. Hensikten er å gi aktørene i besøksnæringene et felles verktøy for utvikling. Strategiens målgrupper er aktører som jobber med innovasjon, verdiskaping, samfunns- og næringsutvikling i Agder.  Besøk Agder 2030 er en del av Regional plan for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder (VINN Agder).  Fylkeskommunene har koordinert arbeidet. Les mer her.

05.januar 2017 invitererte fylkeskommunene til inspirasjonssamling og oppfølging av strategien. Følg arbeidet med besøksstrategien på facebook.

 

Trainee reiseliv i samarbeid med Universitetet i Agder

Satser din virksomhet på opplevelser, besøksnæringer og reiseliv? Har dere en idé, men ikke tid eller kompetanse til å utvikle den? Da kan du søke om regionale utviklingsmidler/tilskudd hos Vest-Agder fylkeskommune. Vi krever i så fall at din virksomhet engasjerer en kandidat med fullført bachelorprogram i "reiselivsledelse" fra Universitetet i Agder/Handelshøyskolen.

Les mer

 

Foto: Morten Hemsett

 

 

 

 

 

 

av admin, publisert 16. juli 2014 | Skriv ut siden