Vest-Agder fylkeskommune har som målsetning å ha samarbeidsavtaler med alle fylkets kommuner. Disse skal bidra til å iverksette målene i Regionplan Agder 2020. Avtalestrukturen på nye avtaler som inngås følger satsingsområdene i regionplanen.

Kontakt:

Rune Holbek