TOO-teamet tilbyr psykologisk behandling til dem som ikke mestrer vanlig tannbehandling og som har behov for tilrettelagt tannhelsetilbud grunnet tortur, overgrep eller odontofobi.

Du kan lese mer om oss i brosjyren "TOO team Vest-Agder" til høyre. 

Den offentlige tannhelsetjensten har etablert et team som har som hovedoppgave å tilrettelegge tannbehandling og behandle pasienter med tannhelserelaterte angstlidelser.

Teamet består av spesialopplært tannlege, tannhelsesekretær og psykolog.

De vurderer din situasjon sammen med deg og gir angstbehandling til deg som ikke mestrer vanlig tannbehandling, og som har behov for tilrettelagt tannhelsetilbud grunnet tortur, overgrep og/eller odontofobi.

Noe tannbehandling gjøres som en del av angstbehandlingen.

Hva kan du forvente deg?
Hos dem vil du først få samtale og senere behandling hos spesialopplært tannlege for å redusere din angst for tannbehandling. Behandlingsmetoden som anvendes er hovedsakelig kognitiv atferdsterapi og utføres i samarbeid med psykolog.

Hovedmålet med denne behandlingen
Er å trene deg opp til å mestre de deler av tannbehandlingen som du er redd for, slik at du i etterkant kan fortsette tannbehandling hos en tannlege uten spesialkompetanse på ekstremt redde pasienter.

De hjelper deg også til å finne en tannlege/tannpleier for videre oppfølging.

Henvisning
Voksne kan henvende seg på eget initiativ eller være henvist fra tannlege/tannpleier, lege, psykolog. Barn og unge under 19 år må henvises fra sin offentlige tannlege/tannpleier.

Hva koster besøk hos teamet? 
Behandlingen for den tannbehandlingsrelaterte angsten er kostnadsfri. Tannbehandlingen som utføres i teamet er også gratis.

Eventuell videre tannbehandling hos annen tannlege/tannpleier må betales, men de fleste vil ha rett til betydelig trygderefusjon. Egenbetalingen avhenger av tannlegens pris.

Mer om bakgrunnen for dette tilbudet, finner du hos Helsedirektoratet: Tilrettelagte tannhelsetjenester. (Helsedirektoratet.no)

 

 

 

 

 

Du kan kontakte vårt "TOO team" via mail her:tooteam@vaf.no 

(Ikke send personsensitive opplysninger via mail)

Oppgi gjerne ditt telefon nummer så ringer vi deg tilbake.

    38 12 50 00

 

Les mer i brosjyren under.