Tannhelsetjenesten i Vest-Agder

Vår besøksadresse:
Sørlandet sykehus, Kristiansand - samme lokaler som Legevakten
Egsveien 102
4604 Kristiansand

Åpningstider:
Lørdag og søndag, samt høytids- og helligdager, klokken 1100 - 1300.

Utenom disse tidspunktene kontaktes egen tannlege eller annen tilgjengelig tannlege.