Du har krav på å være med å bestemme hvordan opplæringa skal gjennomføres og hvordan du skal vurderes. I tillegg har du krav på å være med å bestemme hvordan skolen skal styres.

Skolen skal legge til rette for at du kan medvirke, og kan ikke skylde på at du ikke kan nok til å medvirke - det er skolens ansvar å gi deg nødvendig kunnskap.

Samtidig har du et ansvar for å være aktivt med. Hvis ikke, vil ikke elevmedvirkning fungere.

Husk at elevmedvirkning også er en god trening til arbeidslivet!

 

Hva betyr dette i praksis?

  • Læreren må diskutere arbeidsmetoder med deg

 

  • Læreren må sørge for at du vet hvilke valgmuligheter som finnes, og hvilke konsekvenser valgene får

 

  • Du skal ha minst én elevsamtale med kontaktlærer i halvåret

 

  • Læreren skal diskutere din utvikling med deg jevnlig

 

  • Skolen skal ha et skoleutvalg med elevrepresentanter med stemmerett, og elevrepresentantene kan ikke kastes ut av møtet.

 

  • Elevrådet kan møte i skoleutvalget i tillegg til elevrepresentantene, men kun med talerett

 

  • Skolen skal ha et skolemiljøutvalg hvor elevene skal ha flertall (5 elever)

 

  • Det skal være minst én representant i elevrådet per tjuende elev.

 

  • Elevrådet skal kunne holde allmøte

 

  • Elevrådet ar rett til jevnlige møter med skoleledelsen.

 

Hvor står det om dette?

av Hovland, Helge Ødegård, publisert 10. desember 2012 | Skriv ut siden

Kontaktinfo:

Elev- og lærlingombud Kristoffer Niemi-Olsen

besøksadr: Tordenskjoldsgate 65, 4614 Kristiansand

postadr: postboks 517, 4605 Kristiansand

Kristoffer.Niemi-Olsen@vaf.no

+47 473 63 930

 

ELOVestAgder