Alt fravær skal i utgangspunktet føres på dokumentasjonen din, men det er en del unntak.

Det viktigste er at du og lærerne dine er flinke til å snakke sammen om hvorfor du har vært borte, og at du er flink til å dokumentere fraværet når du har grunn til å være borte, slik at ikke gyldig fravær blir ført som ugyldig fravær, og dermed kan føre til nedsatt ordenskarakter.

 

Hva betyr dette i praksis?

 • Alt fravær skal føres i dager og timer.

 

 • Du kan kreve å få årsaken til fraværet ditt ført på dokumentasjonen, men da må du selv dokumentere grunnen (for eksempel legeerklæring ved sykdom, attest fra organisasjon ved organisasjonsarbeid over 10 dager etc.)

 

 • Avtale med rektor eller faglærer om studiearbeid er ikke fravær i det hele tatt

 

 • Skoleadministrative gjøremål (hjelpe lærer/administrasjon med praktiske ting, møter på skolen, møter hvor du representerer skolen osv.) er ikke fravær i det hele tatt. Dette gjelder elevrådsarbeid. Husk på at det skal være avtalt. Du har ikke rett til å få gjøre så mye skoleadministrativt arbeid som du ønsker.

 

 • Rektor skal stryke inntil 10 dager fravær som skyldes en disse forholdene:
  • politisk arbeid i partier og organisasjoner
  • arbeid som tillitsvalgt
  • hjelpearbeid (for eksempel for Røde Kors)
  • lovpålagt oppmøte (som sesjon eller møte i retten)
  • helsegrunner (langvarig sykdom)
  • velferdsgrunner (for eksempel alvorlig sykdom eller død i familien)
  • representasjon i arrangementer på nasjonalt og internasjonalt nivå (f.eks. idrettsarrangementer)
  • Fraværet nevnt over må dokumenteres med invitasjon, innkallelse e.l. Velferdsgrunner dokumenteres med melding fra foreldre (for elever under 18 år) eller egen, signert melding (for elever over 18 år). Helsegrunner skal dokumenteres med attest fra lege.
  • Er du i et annet trossamfunn enn Den norske kirke, kan du bruke inntil to av de 14 dagene på religiøse høytider.
  • Hvis du får fri av skolen, bør skolen legge til rette for at du kan kompensere for at du har vært borte, slik at du får karakter i alle fag.
  • Skolen kan ikke sette opp en grense i prosent eller antall timer som skal til for å miste karakter i et fag. Det skal foretas en individuell vurdering av om læreren har grunnlag for å vurdere deg eller ikke opp mot målene i læreplanen.

 

Hvor står det om dette?

av Hovland, Helge Ødegård, publisert 10. desember 2012 | Skriv ut siden

Kontaktinfo:

Elev- og lærlingombud Kristoffer Niemi-Olsen

besøksadr: Tordenskjoldsgate 65, 4614 Kristiansand

postadr: postboks 517, 4605 Kristiansand

Kristoffer.Niemi-Olsen@vaf.no

+47 473 63 930

 

ELOVestAgder