Videregående opplæring skal være gratis. Derfor skal det meste være dekket av skolen, og det som ikke er dekket der, får du støtte av Lånekassen til.

Hva betyr dette i praksis?

  • Du skal få alle nødvendige trykte og digitale læremidler av skolen. Dette vil for eksempel si at du skal få tilgang på PC og internett, lærebøker, artikler dere bruker i undervisningen og lignende. I tillegg skal skolen ha tilgang på nødvendig utstyr og inventar. Dette gjelder også om du trenger spesialundervisning.

 

  • Fylkeskommunen skal enten sørge for skoleskyss eller månedskort som maksimalt koster halvparten av månedskort for voksne.

 

  • Du har krav på stipend fra Lånekassen til å dekke annet nødvendig utstyr som opplæringen vanligvis gjør det nødvendig å ha (som arbeidstøy, kalkulator etc.). Størrelsen på stipendet varierer med utdanningsprogrammet du går på, men er fra 910,- til 2 910,- per år i 2012-2013.

 

  • Skolen kan kreve en egenandel for å gi deg tilgang på bærbar PC, men denne må ikke være høyere enn minstesatsen for utstyrsstipendet fra Lånekassen (som i 2012-2013 er 910,-). Etter endt videregående opplæring skal du få beholde PC-en, og hvis du slutter skal du få kjøpe den for tilsammen tre ganger stipendbeløpet.

 

  • Fra skoleåret 2009-2010 gjelder tilbudet om gratis skolebøker og utstyrsstipend alle elever i videregående opplæring.

Hvor står det om dette?

av Hovland, Helge Ødegård, publisert 12. desember 2012 | Skriv ut siden

Kontaktinfo:

Elev- og lærlingombud Kristoffer Niemi-Olsen

besøksadr: Tordenskjoldsgate 65, 4614 Kristiansand

postadr: postboks 517, 4605 Kristiansand

Kristoffer.Niemi-Olsen@vaf.no

+47 473 63 930

 

ELOVestAgder