Retten til videregående opplæring er en sentral rettighet. For å ha rett, må du ha lovlig opphold i Norge og ha norsk grunnskole eller tilsvarende.

Du har rett til tre års videregående opplæring (eller fire hvis du skal ha opplæring i bedrift), som du må ta ut i løpet av fem (seks) sammenhengende år, før du fyller 24.

Du har rett til inntak på ett av tre prioriterte utdanningsprogram på Vg1 (første år), og har rett til å gjøre omvalg én gang - da får du ett år ekstra.

For å få lov til å komme videre, må du egentlig ha bestått alle fag i Vg1 som Vg2 bygger videre på, og for Vg3 må du ha bestått de fagene i Vg2 som Vg3 bygger på, men skolen kan vurdere at du kan nok til å gå videre. I praksis skjer dette ofte.

Hvis du ikke får læreplass, har du krav på opplæring i skole, i et Vg3-programområde som bygger videre på Vg2-kurset ditt.

 

Hva betyr dette i praksis?

 • Søknadsfristen for videregående opplæring er 1. mars (1. februar hvis du har behov for spesialundervisning)

 

 • Vedtak om inntak kan du klage på

 

 • Har du lovlig opphold i Norge og norsk grunnskole eller tilsvarende, har du rett til tre års videregående opplæring som du må ta ut i løpet av fem sammenhengende år, før du blir 24.

 

 • Hvis du skal ta deler av opplæringa i bedrift (yrkesfag), får du ett års ekstra rett og ett år lenger å ta ut retten på (altså fire år innenfor seks år)

 

 • Du har lov til å gjøre omvalg én gang, uten at det går ut over retten din.

 

 • Du må bestå alle fag på lavere nivå som et høyere nivå bygger på, for å komme inn videre, men skolen kan velge å gi deg plass på høyere nivå (Vg2/Vg3) hvis de mener du har nok kompetanse. Husk at du kan ha rett til særskilt eksamen hvis du har strøket i et fag (se Vurdering). Husk også at du må ha bestått alle fag for å få vitnemål, uansett om du har gått alle årene!

 

 • Første året (Vg1) har du rett til inntak på ett av tre prioriterte utdanningsprogram.

 

 • Andre året har du (hvis du har bestått Vg1) rett til inntak på Vg2 på programområder som bygger på Vg1-året ditt.

 

 • Tredje året har du (hvis du besto Vg2) rett til inntak på Vg3 på programområder som bygger på Vg2-året ditt, eller på læreplass der hvor det er lagt opp til det.

 

 • Du har ikke rett til å komme inn på den skolen du ønsker eller til førstevalget ditt, hvis andre har høyere poengsum enn deg og det er fullt. Dette gjelder kun på skoler i Kristiansandsregionen på VG1 og hele Vest-Agder på VG2 og VG3.

 

 • For å få læreplass, må du ha bestått Vg2 og tilfredsstille kravene som lærebedriften stiller - men de kravene må være saklige. Pass på at du bedriften du vil være lærling i er en godkjent lærebedrift!

 

 • Det er mulig å miste retten til videregående opplæring hvis utdanningssjefen i Vest-Agder bestemmer det, men det skal veldig mye til. Du må blant annet ha blitt bortvist fra skolen for resten av skoleåret, og de må ha prøvd andre løsninger først. Et slikt vedtak kan du klage på.

 

Hvor står det om dette?

av Hovland, Helge Ødegård, publisert 10. desember 2012 | Skriv ut siden

Kontaktinfo:

Elev- og lærlingombud Kristoffer Niemi-Olsen

besøksadr: Tordenskjoldsgate 65, 4614 Kristiansand

postadr: postboks 517, 4605 Kristiansand

Kristoffer.Niemi-Olsen@vaf.no

+47 473 63 930

 

ELOVestAgder