Karakterer kan ofte bli satt på feil grunnlag, og de som setter karakterer er bare mennesker. Derfor finnes det gode muligheter til å klage, når du mener at en karakter er urettferdig eller når du mener det har blitt gjort feil som har påvirket resultatet.

 

Hva betyr dette i praksis?

 • Du kan klage på standpunktkarakter, eksamenskarakter, karakter på fag-/svenneprøve og vedtak om ikke å sette karakter.

 

 • Rett til å klage har du selv, den du gir fullmakt til å klage, og foreldrene dine når du er under 18.

 

 • Resultatet av klagen kan være at karakteren blir uendra, at den settes opp eller også at den settes ned.

 

 • Resultatet av klagen er endelig, og du kan ikke klage på det.

 

 • Skolen skal informere deg om reglene for å klage

 

 • Klagen skal sendes til skolen

 

 • Fristen for å klage på eksamens- eller standpunktkarakterer er 10 dager fra du fikk vite om eller burde ha gjort deg kjent med karakteren.

 

 • Du har rett på begrunnelse (bortsett fra på skriftlig eksamen - der har du rett til å se svaret ditt og sensorenes retningslinjer).

 

 • Hvis du ber om begrunnelse, løper fristen på 10 dager på nytt fra du har fått begrunnelsen.

 

 • Klagen må være skriftlig, datert og underskrevet, og må inneholde hva du klager på, i tillegg til informasjon som gjør det mulig å avgjøre klage

 

 • Ved muntlig eksamen kan du klage på formelle feil som har hatt noe å si for resultatet. Får du medhold, blir klagen annullert, og det blir gjennomført ny eksamen, med ny sensor. Er det trekkeksamen, trekkes faget på nytt - du har altså ikke rett til å komme opp i det samme faget.

 

 • I forhold til standpunktkarakter, kan du klage på at du ikke har fått karakter, eller at rutinene for karakterfastsetting ikke er fulgt - for eksempel at du har blitt bedømt etter andre ting enn læreplanen, eller bare deler av den, at læreren ikke har gitt deg begrunnelse og rettledning underveis, at du ikke har blitt tatt med i vurderingen osv.

 

 • Får du medhold, skal rektor og faglærer sammen sette ny karakter (i standpunkt).

 

 

Hvor står det om dette?

av Hovland, Helge Ødegård, publisert 10. desember 2012 | Skriv ut siden

Kontaktinfo:

Elev- og lærlingombud Kristoffer Niemi-Olsen

besøksadr: Tordenskjoldsgate 65, 4614 Kristiansand

postadr: postboks 517, 4605 Kristiansand

Kristoffer.Niemi-Olsen@vaf.no

+47 473 63 930

 

ELOVestAgder