Hvis du bryter skolens ordensreglement, kan skolen ”refse” (straffe) deg, men det er strenge regler for hva skolen har lov til å gjøre, og ikke kan gjøre.

Hva betyr dette i praksis?

 • Du kan utvises i inntil fem dager av rektor hvis du alvorlig eller flere ganger bryter ordensreglene. Rektor må ha snakket med lærerne dine først.

 

 • Hvis du gjør ting over lengre tid som i alvorlig grad forstyrrer ro og orden på skolen, kan utdanningssjefen vise deg bort fra skolen resten av året.
 • Hvis du blir utvist for resten av året, kan du i tillegg miste retten til videregående opplæring.

 

 • Utvisning og tap av rettigheter kan bare skje etter at andre tiltak er forsøkt gjennomført.

 

 • Lærer eller avdelingsleder har ikke lov til å utvise deg - bare rektor har lov til det.
  • Unntaket er for enkelttimer, der læreren kan utvise deg i sin undervisningsøkt, inntil to klokketimer, dersom rektor har gitt lærerne på skolen denne myndigheten. Alle de andre kriteriene for utvisning må fortsatt være tilstede

 

 • Skolen skal ha informert deg om hvilke regler som er brutt og hvorfor du straffes

 

 • Du skal gis mulighet til å gjøre opp for deg

 

 • Skolen kan i utgangspunktet bare straffe deg etter ordensregler og lov

 

 • Fysisk refsing er ikke lov, men du kan bli satt til å gjøre arbeid som rydding, vasking etc

 

 • Kollektiv avstraffelse er ikke lov

 

 • Du kan straffes med:
  • Oppgaver for å rette opp skader
  • Tilstedeværelse før eller etter skolen - enten for samtale eller for å gjøre pålagte oppgaver - eller begge deler
  • Muntlig eller skriftlig advarsel, enten fra lærer eller fra rektor
  • Utvisning fra timen
  • Utvisning resten av dagen
  • Midlertidig eller permanent klasse- eller skolebytte
  • Utvisning inntil 5 dager
  • Utvisning resten av året
  • Tap av rett til videregående opplæring
  • Anmeldelse av ulovlige forhold
  • Nedsatt karakter i orden eller i atferd
  • Forbud mot bruk av internett ved brudd på internettreglene til skolen
  • Andre ting som står i skolens ordensreglement

 

 • Ved mye forsentkomming eller fravær, skal kontaktlærer ha en samtale med deg hvor det settes opp referat med mål og tiltak til forbedring.

 

 • Trusler om vold, bruk av vold eller mobbing kan medføre bortvisning

 

 • Du kan ikke bli pålagt mer arbeid for å rette opp skader enn det som står i forhold til det du har gjort, og som du har forutsetning for å klare

 

 • Du har krav på å bli varslet og forelagt alle relevante opplysninger og uttale deg, før avgjørelsen om straff treffes.

 

 • Avgjørelse om straff bør alltid begrunnes.

 

 • Man har klagetilgang på vedtak i forbindelse med bortvisning, tap av rettigheter og nedsatt karakter i orden eller oppførsel.

 

Hvor står det om dette?

av Hovland, Helge Ødegård, publisert 10. desember 2012 | Skriv ut siden

Kontaktinfo:

Elev- og lærlingombud Kristoffer Niemi-Olsen

besøksadr: Tordenskjoldsgate 65, 4614 Kristiansand

postadr: postboks 517, 4605 Kristiansand

Kristoffer.Niemi-Olsen@vaf.no

+47 473 63 930

 

ELOVestAgder