Du har krav på et godt skolemiljø. Både det fysiske og det psykososiale miljøet må være bra nok til å fremme læring.

Med fysisk skolemiljø mener vi alt du kan ta, se og føle på rundt deg, slik som lys og lyd, møbler/inventar, renhold osv.

Med psykososialt miljø mener vi forholdet du har til menneskene rundt deg. Du skal ikke bli utsatt for noe som kan krenke deg, verken fra lærere eller elever.

Du har rett til nødvendig rådgivning og det utstyret du trenger. Det skal ikke være reklame i skolen som medfører kommersielt press eller som kan påvirke holdninger, oppførsel eller verdier (hva du tror på).

Du skal trives på skolen, og skal ha en arbeidsplass som er tilpasset behovene dine.

Du har krav på å være med på både planlegging og gjennomføring av tiltak for å bedre skolemiljøet.

 

Hva betyr dette i praksis?

 • Alle som jobber i skolen har et ansvar for å hindre at du skades eller blir utsatt for noe som er krenkende

 

 • Skolen kan ikke straffe deg fysisk

 

 • Du skal ha en kontaktlærer som har ansvar for å følge deg opp

 

 • Skolen skal gi deg nødvendig rådgivning om sosiale spørsmål og om karriere

 

 • Du skal ha tilgang til det du trenger av læremidler og utstyr, som bøker, PC, pulter osv.

 

 • Reklame som er kommersiell (forsøker å selge noe) eller som kan påvirke hva du mener eller hvordan du oppfører deg, skal ikke finnes på skolen

 

 • Luftkvalitet, lys, støy, temperatur, hygieniske forhold (vasker, toaletter, dusjer, garderober, renhold), pult- og stolhøyder m.m. skal følge anerkjente fagnormer. Dette betyr for eksempel at:
  • Det bør være minst 2 m2 plass per elev - helst mer;
  • skolen bør ha en god renholdsplan;
  • temperaturen bør ligge mellom 19 og 26 C, og helst ikke over 22 C (høyere temperaturer kan tolereres i totalt to uker i året om sommeren);
  • lufthastigheten bør maksimalt være 0,15 m/s;
  • det bør ikke være over 1800 mg CO2 per m3;
  • radonnivået bør ikke være over 200 Bq/m3;
  • trapper og ganger bør ha lysstyrke på minst 100 lux; undervisningsrom bør ha minst 300 lux på pulten og 500 lux på tavlen;
  • støynivået fra tekniske installasjoner bør ikke overstige 32 dBA i undervisningsrom;
  • støynivået fra utendørs støy bør ikke overstige 30 dBA innendørs;
  • det bør være minst ett vannklosett pr. 20 jenter og et pr. 20 gutter (eller et pr. 30 gutter og ett urinal).

 

 • Arbeidsplassen din (pult og stol, lys etc.) skal være tilpasset dine behov - dvs. både hvor høy du er, synet ditt, hørselen din, om du har en funksjonshemning etc.

 

 • De som jobber i skolen har plikt til å gripe inn og varsle rektor hvis du blir utsatt for noe som er krenkende, både ord og handlinger, særlig vold, mobbing, diskriminering eller rasisme. Den plikten har de, uansett om det er en elev eller en lærer som gjør det.

 

 • Hvis du eller foreldrene dine ber om at det gjøres noe med miljøet - både fysisk og psykososialt, må skolen behandle det som en vanlig klage. Både hvis skolen avviser det du ber om og hvis den ikke gjør noe - eller hvis den gjør feil ting - kan du klage til Fylkesmannen.

 

 • Elevrådet kan oppnevne to skolemiljørepresentanter som kan møte i arbeidsmiljøutvalget på skolen. De har rett til opplæring i jobben og fritak fra undervisning for å gjøre jobben sin godt nok.

 

 • Elevrådet skal holdes informert om ting som kan påvirke skolemiljøet.

 

 • Du har krav på å bli engasjert i både planlegging og gjennomføring av HMS-arbeidet ved skolen (helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet)

 

 • Hvis skolen bryter reglene om elevenes arbeidsmiljø, kan de ansvarlige straffes med bøter eller fengsel.

 

 • Det skal være gode steder å spise som også gjør at du kan være sosial under måltidet, og det skal være rom for både aktivitet og hvile

 

Hvor står det om dette?

av Hovland, Helge Ødegård, publisert 10. desember 2012 | Skriv ut siden

Kontaktinfo:

Elev- og lærlingombud Kristoffer Niemi-Olsen

besøksadr: Tordenskjoldsgate 65, 4614 Kristiansand

postadr: postboks 517, 4605 Kristiansand

Kristoffer.Niemi-Olsen@vaf.no

+47 473 63 930

 

ELOVestAgder