Dette er noen ting som gjelder alle klage

 

  • Klagen må være skriftlig og underskrevet av deg eller noen du har gitt fullmakt. Sett opp klagen i et formelt brev. Se nedlasting av maler for å se eksempler på dette.

 

  • Klagen sendes til skolen. Det er skolen som har ansvar for å sende klagen videre til rette mottaker. Du kan også sende klagen direkte til den som skal motta den, men det blir ofte komplisert å finne rett mottaker.

 

  • Klagen bør innledes med en kort forklaring på hva det klages på - for eksempel «Elevene i 3 STB ønsker å klage på temperaturen i klasserommet.»

 

  • Deretter bør klagen inneholde informasjon om hvordan du mener forholdene er - faktainformasjon om hva som skjer/har skjedd. Vær så konkret som mulig. For eksempel: «Temperaturen i klasserommet vårt har fra 1. oktober til 30. november aldri vært over 16 grader. Dette har vi gjort daglige målinger av tre ganger daglig.»

 

  • Så bør klagen si noe om hvorfor du mener forholdene er feil - for eksempel «Temperaturen i klasserommet er 2 grader under det Sosial- og helsedirektoratet anbefaler. Det mener vi er i strid med § 9a-2 i opplæringsloven.»

 

  • Så bør klagen si noe om hva du ønsker av tiltak. For eksempel: «Vi ber skolen om å iverksette tiltak for å rette på temperaturforholdene.» Det er bra hvis du kan komme med forslag.

 

  • Husk å underskrive klagen.

 

  • De du klager til bør svare innen rimelig tid, normalt 3 uker.

 

  • Hvis du ikke får medhold i klagen, kan du som regel klage på det vedtaket (anke). Du kan ikke alltid klage på resultatet av anken.

 

  • Når du har prøvd alle klagemuligheter, kan du også klage til Sivilombudsmannen, eller få saken opp for rettsapparatet.

av Hovland, Helge Ødegård, publisert 12. desember 2012 | Skriv ut siden

Kontaktinfo:

Elev- og lærlingombud Camilla Thomassen

besøksadr: Tordenskjoldsgate 65, 4614 Kristiansand

postadr: postboks 517, 4605 Kristiansand

cth@vaf.no

+47 480 79 945

 

ELOVestAgder