Hvis du blir bortvist fra skolen i kortere eller lengre tid, er dette vedtak som kan klages på.

Du kan både klage på saksbehandlingsfeil (f.eks. at du skal ha rett til å uttale deg til den som fatter vedtaket eller at rektor har delegert myndigheten til andre på skolen) og selve vedtaket.

Rektor kan bortvise for inntil fem dager, mens utdanningsavdelingen vedtar bortvisning for hele skoleåret.

Du sender klagen til den som har fattet vedtaket.

Utdanningsavdelingen er de som kan vedta at du mister retten til videregående opplæring. Hvis du klager på et sånt vedtak, går klagen til Fylkesmannen i Vest-Agder.

Hvis du mister retten til videregående opplæring, skal du følges opp av Oppfølgingstjenesten i Vest-Agder. Det er Utdanningsavdelingen du må klage til hvis de ikke gjør jobben sin.

av Hovland, Helge Ødegård, publisert 12. desember 2012 | Skriv ut siden

Kontaktinfo:

Elev- og lærlingombud Camilla Thomassen

besøksadr: Tordenskjoldsgate 65, 4614 Kristiansand

postadr: postboks 517, 4605 Kristiansand

cth@vaf.no

+47 480 79 945

 

ELOVestAgder