Du kan klage til utdanningsavdelingen i fylkeskommunen hvis du mener du har blitt behandlet feil i forhold til inntak til videregående opplæring. Dette kan f.eks. at du ikke har fått inntak på særskilt utdanningsprogram etter sakkyndig vurdering som sier du skal ha det, at du ikke har fått inntak på ett av de tre prioriterte utdanningsprogrammene eller lignende. Det kan også være grunn til å klage hvis fylkeskommunen ikke gir deg tilbud om VG3 i skole når du ikke har fått læreplass.

Dersom du ikke har fått plass på videregående opplæring, selv om du har rett til det, er det Fylkesmannen du skal rette klagen til.

Har du fått et tilbud om plass, må du svare på dette tilbudet selv om du har tenkt å klage. Svarer du ikke innen svarfristen på ca. en uke, risikerer du å miste plassen, og det er ikke sikkert at klagen din blir tatt til følge.

Dersom ikke klagen fører frem, er det en mulighet å anke klagen videre til fylkesmannen i Vest-Agder.

 

Hvor får jeg mer informasjon?

http://www.vilbli.no/?Artikkel=016338&Side=Artikkel&Fylke=10

Inntaksreglene finner du her: http://www.vilbli.no/?Fylke=10&Artikkel=016302

 

av Hovland, Helge Ødegård, publisert 12. desember 2012 | Skriv ut siden

Kontaktinfo:

Elev- og lærlingombud Camilla Thomassen

besøksadr: Tordenskjoldsgate 65, 4614 Kristiansand

postadr: postboks 517, 4605 Kristiansand

cth@vaf.no

+47 480 79 945

 

ELOVestAgder