Hvis du skal klage på en lærer eller på undervisninga, bør du som regel ha prøvd å løse problemet på andre måter først. Se «Slik kan du forandre på noe». Dette gjelder selvsagt ikke alvorlige forhold, som lærere som mobber elever, seksuell trakassering, fysisk vold, beruset lærer på jobb og lignende. Disse tingene må du klage på med én gang, og det er viktigere å si fra til skoleledelsen umiddelbart, enn å gjøre det skriftlig. Lovbrudd bør også anmeldes.

 

Når du skal klage på en lærer eller på undervisningen, så kan du følge disse punktene:

  1. Pass på å dokumentere det som du ønsker å endre på. Det kan du for eksempel gjøre ved å skrive ned hva som skjer med en gang det skjer. Jo mer konkret du kan være, jo bedre.
  2. Levér en skriftlig klage til avdelingsleder eller rektor. Mer generelle klager på undervisningen bør både inneholde hva du ser som gjøres bra og som du ønsker å beholde, hva du vil forandre på, og gjerne også forslag til hvordan det bør forandres. Gjelder det flere, bør alle de det gjelder være med på klagen.
  3. Hvis skolen avviser klagen, ikke behandler den eller du ikke ser noe forandring over en periode på 2-4 uker, bør du ta det opp med skolens ledelse på nytt. De bør da gjøre noe med en gang.
  4. Hvis det fortsatt ikke skjer noe, kan du klage til fylkesutdanningssjefen i Vest-Agder. Da er det en ny klage, denne gangen på rektor som pedagogisk leder. Utdanningssjefen i Vest-Agder er Arly Hauge. Klagen bør sendes via postmottak@vaf.no for å bli registrert.
  5. Hvis du klager på rektor som pedagogisk leder, må du skrive et nytt brev som forteller hvordan rektor har behandlet saken, og legge ved alle brev som har gått mellom deg og skolen om saken.

 

Husk at Elev- og lærlingombudet kan hjelpe deg gjennom hele prosessen!

av Hovland, Helge Ødegård, publisert 12. desember 2012 | Skriv ut siden

Kontaktinfo:

Elev- og lærlingombud Camilla Thomassen

besøksadr: Tordenskjoldsgate 65, 4614 Kristiansand

postadr: postboks 517, 4605 Kristiansand

cth@vaf.no

+47 480 79 945

 

ELOVestAgder