Det er strenge krav til arbeidsmiljøet for elever, og derfor inneholder opplæringsloven egne klageregler for skolemiljøet.

Nå er det sånn at alle skoler egentlig skal ha et godt nok system for å jobbe med skolemiljøet til at rene klager egentlig burde være overflødig, men dessverre er ikke dette virkeligheten overalt. Hvis skolen ikke enda har opprettet skolemiljøutvalg og/eller ikke har et godt system for forbedring av skolemiljøet, er klagemulighetene den viktigste sjansen du har til å bedre skolemiljøet.

 

Du kan gå fram slik for å klage på skolemiljøet:

  1. Dokumenter det du vil endre på. Skriv ned hva det er som er galt. Dette er veldig viktig hvis det gjelder det psykososiale skolemiljøet (mobbing, hvis du blir krenka, rasisme, diskriminering, vold, seksuell trakassering, dårlig sosialt miljø etc.), siden dette ikke kan måles direkte.
  2. Skriv en formell klage til rektor. Se maler for klagebrev for å se hvordan du kan gjøre det. Du bør uansett få med følgende setning i begynnelsen: «Jeg ber om tiltak etter opplæringsloven kapittel 9a, for å bedre på skolemiljøet.»
  3. Hvis du ikke får svar innen rimelig tid (ca 3 uker), eller du er uenig i svaret du får, kan du anke. Da klager du vedtaket (eller det manglende vedtaket) inn til Fylkesmannen i Vest-Agder. Klagen sendes til skolen.

 

av Hovland, Helge Ødegård, publisert 12. desember 2012 | Skriv ut siden

Kontaktinfo:

Elev- og lærlingombud Camilla Thomassen

besøksadr: Tordenskjoldsgate 65, 4614 Kristiansand

postadr: postboks 517, 4605 Kristiansand

cth@vaf.no

+47 480 79 945

 

ELOVestAgder