Utover det som følger av lov og regelverk, er det arbeidsavtalen og lærekontrakten som styrer hva du har rett på og plikt til i læretida di. Det er derfor viktig å passe på at disse inneholder alt de skal.

Lærekontrakten skal godkjennes av Utdanningsavdelingen i fylkeskommunen og skrives på fastsatt skjema, men arbeidsavtalen kan ha mange ulike former. Det er veldig viktig at du sjekker om bedriften har tariffavtale eller ikke, fordi det er mye som er regulert i denne. Det skal stå i avtalen hvis det er tariffavtale, og du bør be om å få den utlevert også.

 

Hva betyr dette i praksis?

 • Du skal både ha en skriftlig lærekontrakt som fastslår hvem som har ansvaret for opplæringa, og som er godkjent av Utdanningsavdelingen, og en skriftlig arbeidsavtale.

 

 • Arbeidsavtalen skal inneholde:
  • Partenes identitet
  • Arbeidsplassen
  • Beskrivelse av arbeidet, tittel og/eller stillingskategori (viktig for lønnsplassering når du jobber overtid, for eksempel)
  • Tidspunkt for arbeidsforholdets begynnelse og utløp av læretida
  • Bestemmelser om prøvetid inntil seks måneder hvis du er over 21
  • Rett til ferie og feriepenger og fastsettelse av ferietidspunktet
  • Frister for oppsigelse i prøvetida, hvis du har det
  • Lønn, tillegg og godtgjøringer
  • Lengde og plassering av daglig og ukentlig arbeidstid
  • Lengde av pauser
  • Eventuelle avtaler om særlig arbeidstidsordning (gjennomsnittsberegning, fleksitid, etc.)
  • Opplysninger om tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet

 

 • Husk å få med i avtalen hvilken lønn du skal ha når du jobber overtid og ekstravakter, samt hvor mye lønn du skal få i ulike deler av læretida.

 

 • Arbeidsavtalen kan bare sies opp/heves hvis lærekontrakten heves

 

 • Når læretida er over, utløper arbeidsavtalen automatisk, og du må da tegne ny arbeidsavtale hvis du skal fortsette

 

 • Begge parter kan være enige om å heve kontrakten, men da faller retten til videregående opplæring normalt bort!

 

 • Hvis dere ikke er enige om å heve kontrakten, må Utdannigsavdelingen fatte vedtak om å heve etter søknad fra en av dere. Den andre skal da få uttale seg. Kontrakten kan da bare heves hvis en av de følgende grunnene gjelder:

 

  • Den andre har gjort vesentlige brudd på pliktene sine (du har begått underslag, bedriften ikke gir deg opplæring, arbeidsmiljøloven brytes etc.)
 •      
  • Den andre ikke er i stand til å fortsette i læreforholdet (bedriften eller du flytter, sykdom, konkurs etc.)
 •      
  • Lærlingen sier skriftlig det er en vesentlig ulempe å stå ut kontraktstida

 

 • Hvis læretida avbrytes har du rett på attest for delen av kontraktstida du har gjennomført

 

 • Hvis lærebedriften stanser, ikke lenger er godkjent eller Utdanningsetaten mener opplæringa ikke er tilfredsstillende, skal Utdanningsetaten finne ny læreplass til deg.

 

Ta kontakt med Elev- og lærlingombudet dersom det er snakk om ufrivillig heving av kontrakten!

 

Hvor står det om dette?

 •    
    

av Hovland, Helge Ødegård, publisert 12. desember 2012 | Skriv ut siden

Kontaktinfo:

Elev- og lærlingombud Kristoffer Niemi-Olsen

besøksadr: Tordenskjoldsgate 65, 4614 Kristiansand

postadr: postboks 517, 4605 Kristiansand

kristoffer.niemi-olsen@vaf.no

+47 473 63 930

 

ELOVestAgder