Som lærling har du samme krav på gratis opplæring som elever, men du kan pålegges å holde deg med utstyr opplæringa gjør det nødvendig å ha, og som ikke går under trykte og digitale læremidler. Det meste skal likevel holdes av lærebedriften etter regler i arbeidsmiljøloven.

 

Hva betyr dette i praksis?

  • Du kan få behovsprøvd grunnstipend av Lånekassen på inntil kr 1980,- per måned til å dekke utstyr som lærebedriften ikke har plikt til å holde, men som du trenger i opplæringa.

 

  • Lærebedriften eller skole skal dekke materialer og andre utgifter i forbindelse med fag-/svenneprøve

 

  • Arbeidsgiver skal holde personlig verneutstyr som er nødvendig for din sikkerhet.

 

  • Du skal ha tilgang på nødvendige hjelpemidler for å unngå uheldige fysiske belastninger. Dette skal arbeidsgiver holde.

 

Hvor står det om dette?

av Hovland, Helge Ødegård, publisert 12. desember 2012 | Skriv ut siden

Kontaktinfo:

Elev- og lærlingombud Kristoffer Niemi-Olsen

besøksadr: Tordenskjoldsgate 65, 4614 Kristiansand

postadr: postboks 517, 4605 Kristiansand

kristoffer.niemi-olsen@vaf.no

+47 473 63 930

 

ELOVestAgder