Lærebedriften får tilskudd for å ha lærlinger. Til gjengjeld stilles det en del krav til lærebedriften det kan være greit at du som lærling kjenner til.

 

Hva betyr dette i praksis?

  • Lærebedriften må være godkjent av Utdanningsavdelingen

 

  • Lærebedriften må kunne gi opplæring etter læreplanene og loven og ha slik virksomhet og slikt utstyr at det er mulig. Hvis ikke, så må den sammen med andre bedrifter i en opplæringsring eller et opplæringskontor kunne tilfredsstille disse kravene.

 

  • Lærebedriften må jevnlig vurdere hvordan organiseringa, tilrettelegginga og vurderinga av opplæringa bidrar til å nå målene i læreplanen

 

  • Det må være en eller flere faglige ledere i bedriften, og en eller flere instruktører/veiledere

 

  • Hvis bedriften stanser eller ikke kan gi opplæring, må den straks si fra til Utdanningsavdelingen

 

  • Bedriften kan miste godkjenninga hvis den ikke lenger tilfredsstiller kravene eller kan gi god nok opplæring

 

  • Arbeidstakernes representanter skal være med på å vurdere om opplæringa er god nok

 

Hvor står det om dette?

av Hovland, Helge Ødegård, publisert 12. desember 2012 | Skriv ut siden

Kontaktinfo:

Elev- og lærlingombud Kristoffer Niemi-Olsen

besøksadr: Tordenskjoldsgate 65, 4614 Kristiansand

postadr: postboks 517, 4605 Kristiansand

kristoffer.niemi-olsen@vaf.no

+47 473 63 930

 

ELOVestAgder