Retten til medvirkning blir ikke mindre når du går fra opplæring i skole til opplæring i bedrift. Faktisk blir den på enkelte områder større, fordi du får rettigheter som arbeidstaker.

 

Hva betyr dette i praksis?

  • Du skal delta aktivt i opplæringen, og være med på planlegging, gjennomføring og vurdering av opplæringen. Bedriften skal sørge for at du får erfaring med ulike former for deltakelse og medvirkning i det daglige arbeidet. Som arbeidstaker har du rett og plikt til å medvirke i HMS-arbeidet (Helse, miljø og sikkerhet), og har rett til selvbestemmelse, medinnflytelse og faglig ansvar.

 

  • Som lærling skal du være representert gjennom egen lærlingrepresentasjon i yrkesopplæringsnemnda, som har viktige rådgivende oppgaver i fagopplæringa.

Hvor står det om dette?

av Hovland, Helge Ødegård, publisert 12. desember 2012 | Skriv ut siden

Kontaktinfo:

Elev- og lærlingombud Kristoffer Niemi-Olsen

besøksadr: Tordenskjoldsgate 65, 4614 Kristiansand

postadr: postboks 517, 4605 Kristiansand

kristoffer.niemi-olsen@vaf.no

+47 473 63 930

 

ELOVestAgder