Fordi du er under opplæring fortsatt, har du krav på en opplæring som er tilpasset dine evner og forutsetninger, og du skal ha tilgang på PP-tjenesten og spesialundervisning hvis du trenger det.

Opplæringen skal ta utgangspunkt i læreplanen for det faget du tar.

 

Hva betyr dette i praksis?

  • Bedriften skal tilpasse opplæringen til dine evner og forutsetninger - altså hva du kan fra før, og hva som er spesielt for deg.

 

  • Du skal ha tilgang på PP-tjenesten hvis du har behov for det, og hvis du har behov for spesialundervisning, skal du få det.

 

  • Produksjon og opplæring skal legges til rette for at målene i læreplanen blir nådd, og bedriften må ha en intern plan for dette.

 

Hvor står det om dette?

av Hovland, Helge Ødegård, publisert 12. desember 2012 | Skriv ut siden

Kontaktinfo:

Elev- og lærlingombud Kristoffer Niemi-Olsen

besøksadr: Tordenskjoldsgate 65, 4614 Kristiansand

postadr: postboks 517, 4605 Kristiansand

kristoffer.niemi-olsen@vaf.no

+47 473 63 930

 

ELOVestAgder