Du skal ha skikkelig tilbakemelding på jobben du gjør, slik at du kan bli bedre. Du skal selv være med på å vurdere det du har gjort. Opplæringa i bedrift skal også avsluttes med en fag- eller svenneprøve.

Hva betyr dette i praksis?

 

Underveisvurdering

 • Du har rett til vurdering, god rettledning og tilbakemelding, og skal kunne gjøre god egenvurdering.

 

 • Underveis skal du få en beskrivende vurdering av hvordan du står i forhold til kompetansemåla i læreplanen som tar sikte på å hjelpe deg å nå målene, og minst en gang i halvåret skal du igjennom en utviklingssamtale med instruktør/veileder. Bedriften har plikt til å dokumentere at opplæring er gitt.

 

 • Du har krav på å delta i vurderinga av eget arbeid.

 

Fag-/svenneprøve

 • Lærebedriften eller skolen du gikk på skal melde deg opp til praktisk del av fag-/svenneprøve

 

 • For at fag-/svennebrev skal utstedes må du ha bestått alle fellesfag og programfag fra videregående (allmennfag og studieretningsfag)

 

 • Fag-/svenneprøven skal avvikles innen to måneder etter at du var ferdig som lærling.

 

 • Hvis du ikke består fag-/svenneprøven, kan du ta ny prøve, og du kan avtale med lærebedriften å forlenge læretida

 

 • Har du gyldig forfall, kan du få utsatt prøven

 

 • Hvis du har behov for det, kan fylkeskommunen samtykke i særlig tilrettelegging av prøven

 

 • Fusker du eller prøver du å fuske, blir prøven annullert, og ikke bestått

 

 • Du kan vises bort fra prøven hvis du gjør gjennomføringen vanskelig for deg eller andre på grunn av oppførselen din, men du har krav på å bli advart først

 

 • Fagprøvens praktiske del har tre karakterer: Bestått meget godt (meget tilfredsstillende måloppnåelse i faget), Bestått (tilfredsstillende og middels måloppnåelse i faget) og Ikke bestått (meget svak eller ingen måloppnåelse i faget). Teoridelen har tallkarakterene 1-6.

 

 • Har du bestått fag-/svenneprøven, skal du ha både vitnemål og fag-/svennebrev

 

 • Du kan klage på karakteren på fag-/svenneprøven hvis du har "Ikke bestått"

 

 • Klagen kan føre til at karakteren endres til Bestått, at du ikke får medhold, eller at du får ny prøve

 

 • Klagen sendes til Yrkesopplæringsnemnda

 

 • Klagefristen er 3 uker fra du får vite karakteren eller fra du får begrunnelse for karakteren

 

 • Hvis det er formelle feil som har påvirket resultatet på prøven, kan du få prøven annullert og mulighet til å gå opp til ny prøve så snart som mulig.

 

Hvor står det om dette?

av Hovland, Helge Ødegård, publisert 12. desember 2012 | Skriv ut siden

Kontaktinfo:

Elev- og lærlingombud Kristoffer Niemi-Olsen

besøksadr: Tordenskjoldsgate 65, 4614 Kristiansand

postadr: postboks 517, 4605 Kristiansand

kristoffer.niemi-olsen@vaf.no

+47 473 63 930

 

ELOVestAgder