Dette er noen ting som gjelder alle klager:

  • Klagen må være skriftlig og underskrevet av deg eller noen du har gitt fullmakt. Sett opp klagen i et formelt brev. Se nedlasting av maler for å se eksempler på dette.

 

  • Klagen bør innledes med en kort forklaring på hva det klages på - for eksempel «Jeg ønsker å klage på for lite veiledningstid.»

 

  • Deretter bør klagen inneholde informasjon om hvordan du mener forholdene er - faktainformasjon om hva som skjer/har skjedd. Vær så konkret som mulig. For eksempel: «Det siste halve året har jeg som lærling ikke fått noen tilbakemelding fra instruktør/veileder på jobben jeg har gjort.»

 

  • Så bør klagen si noe om hvorfor du mener forholdene er feil - for eksempel «Så sjelden veiledning bryter med bestemmelsene i opplæringsloven.»

 

  • Så bør klagen si noe om hva du ønsker av tiltak. For eksempel: «Jeg ønsker at min veileder/instruktør får jevne og fastsatte tider til å veilede meg i jobben/opplæringen jeg gjør.» Det er bra hvis du kan komme med forslag.

 

  • Husk å underskrive klagen.

 

  • De du klager til bør svare innen rimelig tid, normalt 3 uker. I alvorlige saker hvor det er snakk om lovbrudd, bør reaksjonen komme med én gang!

 

  • Hvis du ikke får medhold i en klage til en offentlig instans (Utdanningsavdelingen, Arbeidstilsynet, Fylkesmannen), kan du som regel klage på det vedtaket (anke) - men ikke på vedtak gjort av Arbeidstilsynet. Du kan ikke alltid klage på resultatet av anken. Hvis bedriften ikke gjør som de skal, så kan du alltid klage på det til Utdanningsavdelingen og Arbeidstilsynet.

 

Bruk den hjelpen du kan få av elev- og lærlingombudetElevorganisasjonen og fagforening/tillitsvalgt.

av Hovland, Helge Ødegård, publisert 12. desember 2012 | Skriv ut siden

Kontaktinfo:

Elev- og lærlingombud Stine Grimsrud

besøksadr: Tordenskjoldsgate 65, 4614 Kristiansand

postadr: postboks 517, 4605 Kristiansand

stine.grimsrud@vaf.no

38 07 47 98

+47 971 94 250

 

ELOVestAgder