Resultatet på fag-/svenneprøven din er veldig viktig for dine framtidsutsikter.

Bestått fagprøve = bedre lønn! Derfor er det også veldig klare klageregler for disse prøvene.

  • Du eller den du gir fullmakt kan klage.

 

  • Klagen kan ende med at du går opp i karakter fra ikke bestått til bestått, at prøven blir annullert, eller at ingenting endres.

 

  • Avgjørelsene i disse sakene er endelige.

 

  • Du skal ha fått informasjon om muligheten til å klage, klagefristen og om hva klagen skal inneholde.

 

  • Du har rett til å få gjøre deg kjent med ditt eget arbeid og retningslinjene til sensorene.

 

  • Klagefristen er 3 uker på vurdering av den praktiske delen av prøven, og 10 dager på karakter på teoretisk del. Fristen avbrytes når du ber om begrunnelse og løper på nytt fra du har fått begrunnelsen.

 

  • Klagen skal nevne hva du klager på og gi opplysninger som kan gjøre det mulig å avgjøre om du har klagerett og om klagefristen er holdt.

 

  • Alle klager skal sendes til Utdanningsavdelingen i Vest-Agder fylkeskommune.

 

  • Hvis du ikke får medhold i klage på formelle feil eller andre ikke-faglige forhold som har påvirket resultatet, kan du klage på vedtaket.

 

  • Får du medhold om formelle feil som kan ha påvirket resultatet, skal du få gjennomføre ny prøve så snart som mulig.

 

Mer om reglene som gjelder for klage på karakterer, kan du lese her

av Hovland, Helge Ødegård, publisert 12. desember 2012 | Skriv ut siden

Kontaktinfo:

Elev- og lærlingombud Stine Grimsrud

besøksadr: Tordenskjoldsgate 65, 4614 Kristiansand

postadr: postboks 517, 4605 Kristiansand

stine.grimsrud@vaf.no

38 07 47 98

+47 971 94 250

 

ELOVestAgder