Det er Utdanningsavdelingen i Vest-Agder fylkeskommune som bestemmer om en lærekontrakt kan heves.

Hvis du er uenig i et vedtak om å heve kontrakten eller om ikke å heve en kontrakt du har krevd hevet, så kan du klage på det vedtaket. Du kan klage på formelle feil, som at du ikke har fått uttalt deg muntlig for den som skal gjøre vedtaket når lærebedriften har bedt om heving, eller på bruk av skjønn - altså om det er grunnlag for heving på grunn av vesentlige brudd på pliktene, at den andre parten er ute av stand til å fortsette i læreforholdet eller at det ikke tas hensyn til at du mener det er urimelig ulempe å fortsette i læreforholdet.

Om du frivillig går med på heving av kontrakt, kan det hende at du mister retten til videregående opplæring. Be derfor fylkeskommunen i hvert tilfelle om å få beholde opplæringsretten din.

Dersom lærebedriften og fylkeskommunen hever lærekontrakten din, kan du bli fratatt retten til videregående opplæring. Da klager du til Fylkesmannen i Vest-Agder. For klage på andre vedtak klager du til Utdanningsavdelingen i Vest-Agder fylkeskommune.

 

av Hovland, Helge Ødegård, publisert 12. desember 2012 | Skriv ut siden

Kontaktinfo:

Elev- og lærlingombud Stine Grimsrud

besøksadr: Tordenskjoldsgate 65, 4614 Kristiansand

postadr: postboks 517, 4605 Kristiansand

stine.grimsrud@vaf.no

38 07 47 98

+47 971 94 250

 

ELOVestAgder