Hvis du mener du får feil lønn, er det noe du må ta opp med bedriften. Lønna skal være regulert i avtalen din, eller av tariffavtale hvis du har det eller avtalen henviser til tariffavtale (avtale mellom fagforening og bedrift). Hvis du ikke får utbetalt lønn, kan det være ulike grunner til det, og det er viktig at du får vite hvorfor. Jobber du for mye, kan det være ulovlig, og Arbeidstilsynet kan gripe inn.

Feil lønn:

  • Sjekk hva som står i avtalen din.
  • Sjekk hva som står på lønnsslippen din.
  • Noter det ned hvis du har overtidstimer (timer utover avtalt arbeidstid).
  • Ta det opp med bedriften hvis du mener du har fått utbetalt feil lønn.
  • Husk at for overtid skal du ha full timelønn som hjelpearbeider og 40% tillegg av det.
  • Fagforeningen din (hvis du er medlem) kan hjelpe deg med å få rettet opp lønn.

 

Manglende lønnsutbetaling:

Ta kontakt med bedriften med en gang hvis du ikke har fått lønn når du skal. Tida går veldig fort! Få beskjed om hvorfor du ikke har fått lønn - om bedriften ikke kan eller om bedriften ikke vil utbetale.

 

Arbeidstilsynets faktaside om manglende lønnsutbetaling gir deg veiledning i hva du kan gjøre.

Du kan også få bistand av elev- og lærlingombudet eller fagforening.

av Hovland, Helge Ødegård, publisert 12. desember 2012 | Skriv ut siden

Kontaktinfo:

Elev- og lærlingombud Stine Grimsrud

besøksadr: Tordenskjoldsgate 65, 4614 Kristiansand

postadr: postboks 517, 4605 Kristiansand

stine.grimsrud@vaf.no

38 07 47 98

+47 971 94 250

 

ELOVestAgder