Du lærer best når det vet hva du skal lære, og deltar aktivt i læringsarbeidet.

4 prinsipper for god underveisvurdering

Gjennom underveisvurderingen skal du som er elev:

  • forstå hva du skal lære og hva som er forventet at deg - mål og kriterier
  • få tilbakemeldinger som forteller deg om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen - tilbakemeldinger
  • få råd om hvordan du kan forbedre deg - framovermeldinger
  • være involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere ditt eget arbeid og din egen faglig utvikling - egenvurdering

av Holthe, Åse, publisert 19. juni 2015 | Skriv ut siden