Skoleruta viser hvilke dager elevene skal være på skolen.

Vær oppmerksom på at det kan være forskjeller fra skole til skole.

Skoleruta for din skole ligger på skolens hjemmeside

Skoleåret 2017/2018 skal elevene ha én fridag i tillegg til de som er nevnt i tabellene under.
Den enkelte skolen velger når denne dagen skal tas ut.

 

Skoleåret 2017/2018

 Våren 2018

Måned Skoledager og fridager Skoledager
Januar Skolestart tirsdag 2.1.  22 
Februar Vinterferie uke 8 (f.o.m. mandag 19.2. t.o.m. fredag 23.2.) 15
Mars

Påskeferie fom mandag 26. mars

17
April

Påskeferie mandag 2.4. Planleggingsdag tirsdag 3.4.

19
Mai Fri tirsdag 1.5.,torsdag 10.5., fredag 11.5., torsdag 17.5., mandag 21.5.     18
Juni Siste skoledag torsdag 21.6. 15

 

Skoleåret 2018/2019

 Høsten 2018

Måned Skoledager og fridager Skoledager
August Skolestart mandag 20.8. 10
September   20
Oktober

Høstferie uke 40 (f.o.m. mandag 1.10. t.o.m. fredag 5.10.)                 
Fri fredag 19.10.

17
November

 

22
Desember Siste skoledag før jul fredag 21.12. 15

Våren 2019

Måned Skoledager og fridager Skoledager
Januar Skolestart torsdag 3.1.  21 
Februar Vinterferie uke 8 (f.o.m. mandag 18.2. t.o.m. fredag 22.2.)                       15
Mars

 

21
April

Påskeferie f.o.m. mandag 15.4. t.o.m. mandag 22.4.
Planleggingsdag tirsdag 23.4.

15
Mai Fri onsdag 1.5., fredag 17.5., torsdag 30.5.
(Kr. Himmelfart) NB fredag 31.5. er ikke fridag   
20
Juni Fri 10.6. (andre pinsedag). Siste skoledag fredag 21.6. 14