Paneldebatt 14Og15 Mai 2013

BILDE: (F.v) Debattleder Stein Gauslaa, Jorunn Teien Leegaard (KS), Benedicte Sterner (LO), Marit Heimdal (NHO), Petter Blomkvist (Byggopp), Tine Sundtoft (Fylkesrådmann VAF), Jon-Olav Strand (Varafylkesordfører Aust-Agder) og Svein Harberg, stortingsrepresentant fra Aust-Agder (H)

Den 14 og 15 mai 2013 inviterte begge fylkeskommunene til fagopplæringsseminar på Agder. Inviterte var opplæringskontor, yrkesopplæringsnemnd, HKU politikere og administrasjonene. Oppslutningen var stor med over 80 deltagere!  Innledere belyste tema som Samfunnskontrakten og St.meld.nr: 20 "På rett vei"  fra ulike perspektiv.  Redaktør Stein Gauslaa, Agderposten, trakk frem alle innledere i en times engasjerende paneldebatt i etterkant.  Videre ble seminaret fulgt på med motivasjonsinnlegg og sosialt samvær. 15.05.13 ble det gitt full oppmerksomhet på fremlegg av Læringsundersøkelsen 2013. Begge fylkers utdanningssjefer innledet med et informativt og opplysende innlegg før Yngve Lindvig fra Læringslaben dro forsamlingen inn i analyser av funn ved undersøkelsen. Begge fylkeskommunene takker for aktiv deltagelse!

Pogrammet

Alle foredragene som PDF

Yngve Lindvig, Lærlingundersøkelsen

av Haldorsen, Even, publisert 23. juni 2014 | Skriv ut siden