Fredag 20. juni arrangerte Vest-Agder fylkeskommune sommeravslutning for opplæringskontorene i hyggelige omgivelser på Scandic hotell bystranda.

Fagoppleringssjef

 

Nytilsatt fagopplæringssjef, Kai Tore Flottorp innledet samlingen med å påpeke viktigheten av samarbeidet mellom opplæringskontorene og fagopplæringen i fylkeskommunen. Opplæringskontorene spiller en viktig rolle i formidlingsprosessen av elever som skal ut i lære. Flottorp understreket at han ønsker en god dialog mellom begge parter, og at man holder hverandre informert om sitt arbeidsområde for å kunne ha et best mulig samarbeid.

Målet for denne sommeravslutningen var å orientere opplæringskontorene om bl.a. strukturen i fagopplæringsavdelingen, prosjekter der fagopplæringsavdelingen er involvert og annen relevant informasjon som er nyttig for opplæringskontorenes praktiske arbeid. Avslutningsvis var det åpen dialog der ulike problemstillinger ble belyst på en god og ryddig måte.

Presentasjonene som ble vist under samlingen finner du oppe i menyen til høyre.

av Grimsrud, Stine, publisert 23. juni 2014 | Skriv ut siden