Hvis du har lang arbeidserfaring innen et fag og gjerne vil ha fagbrev eller svennebrev kan du ta dette som praksiskandidat.

Dokumentasjon av praksis
For å ta fag-/svenneprøve som praksiskandidat må du ha mer enn 60 måneders allsidig praksis i faget.
Utdanningsdirektoratet har utarbeidet retningslinjer for vurdering av praksis.
Følgende fag har krav til minst 67 måneders praksis: rørleggerfaget, orgelbyggerfaget, automatiseringsfaget, fjernstyrte undervannsoperasjoner, dataelektronikerfaget, telekommunikasjonsmontørfaget, elektrikerfaget, energimontørfaget, energioperatørfaget, heismontørfaget, signalmontørfaget og flyfagene.

Før den praktiske prøven, må du bestå en fem timers skriftlig eksamen. Denne eksamenen organiseres av eksamenskontoret i fylket, og du melder deg opp her.

Oppmeldingen
Oppmeldingsskjema finner du i boksen "nyttige skjemaer" til høyre. Dette fyller du ut, og legger ved attester knyttet til relevant utdanning. Ta kontakt med et av karrieresenterene om du er i tvil om du har nok praksis, så hjelper de deg med å lage en oversikt før du sender oppmeldingen til fylkeskommunen.
Husk å legge ved bekreftet innbetaling sammen med attester og utfylkt oppmeldingsskjema.

Rådgiving
Nærmere informasjon får du hos en rådgiver på fagopplæringen i fylkeskommunen, eller på et av de tre karrieresenterene i Vest - agder:
http://karrierekristiansand.no/
http://www.karrierelindesnes.no/
http://karrierelister.no/