Du er oppnevnt av Vest-Agder fylkeskommune som medlem av prøvenemnd for kommende 4-års periode.
Vi er glad for at du har takket ja til dette vervet.
Du er kvalifisert til dette vervet gjennom den fagkunnskapen du innehar. Som prøvenemndsmedlem er du med på å bestemme kvaliteten på framtidas fagarbeidere.

For å kunne utøve denne viktige samfunnsoppgaven må du ha kjennskap til de styringsdokumentene som regulerer avlegging av fag-, svenne- og kompetanseprøver.

Denne kunnskapen vil du få gjennom vårt opplæringsprogram som er tre-delt:

 

  1. Gjennomføring av obligatorisk nettbasert kurs utarbeidet av Vest-Agder fylkeskommune. Følg denne linken for å gjennomføre kurset: http://training.didac.no/vaf
    Påloggingsinfo har du fått i mail. Ta kontakt med eha@vaf.no om du skulle få noe problemer med pålogging eller gjennomføring.

  2. Delta på samling med prøvenemndsmedlemmer.
    Foredraget til Frank Egeland fra UIA finner du på denne linken
    Foredraget til seniorrådgiver hos VAF, Tove Karslrud, finner du på denne linken

  3. Delta i drøftinger med hele prøvenemnda for å utarbeide bl.a. vurderingskriterier, vurderingsskjema og en god mal for Fag-, svenne- og kompetanseprøver.

 

Vi ber deg om å ta det nettbaserte kurset så snart som mulig, og ønsker deg lykke til med gjennomføring.
Har du spørsmål, så ta kontakt med Rådgiver Even Haldorsen på mail: eha@vaf.no

av Haldorsen, Even, publisert 12. januar 2016 | Skriv ut siden