HS Vennesla vgs. Foto Tom Knudsen

Offentlige og private tilbydere kan søke tilskudd til fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag for studenter i Vest-Agder fylkeskommune. Tilskuddet er styrt av rammer fra Helsedepartementet, og det er begrensede midler til fordeling. Vest-Agder fylkeskommune vil i behandlingen av søknadene legge vekt på stabilitet og forutsigbarhet i tilbudet. I tillegg er det viktig at tilbudet samsvarer med kompetansebehovet hos helsesektoren i fylkeskommunen.

Søknadsfrist for tilbydere er 1. mai. 

Søknadsskjema kan hentes her.

Fagskolen i Kristiansand har mange ulike tilbud. Søknadsfristen for studenter er 15. april.