Hva er åpningstidene til inntakskontoret?
Inntakskontorets telefon 38025200 er betjent kl. 10.00 – 14.00 mandag – fredag. Det kan i perioder være noe ventetid på grunn av stor trafikk.

Kan jeg kontakte inntakskontoret på e-post?
Ja. Bruk e-postadressen utdanning@vaf.no

Når får jeg svar på søknaden til videregående skole?
Fordelingen av skoleplassene, kalt hovedinntaket, gjennomføres seinest 6. juli. Dersom du har oppgitt mobiltelefonnummer og dette er korrekt, får du melding på SMS om at hovedinntaket er klart. Du må da logge deg inn på www.vigo.no med min MinID og svare om du ønsker plassen, hvis du ikke har svart ja til forhåndssvar.

Hva er fristen for å svare på tilbud om plass/venteliste ved hovedinntaket?
Fristen er 19. juli. Det blir sendt ut purring til de som ikke har svart. De som ikke har svart ja til plassen innen 26. juli, mister plassen.

Jeg har mistet brukernavn og passord
Ta kontakt med MinID, telefon: 800 30 300, e-post: minid@difi.no

Kan jeg registrere forhåndssvar?
Du kan registrere forhåndssvar på web-søknaden frem til 1. juli.

Hva gjør jeg hvis jeg har ferie når svaret kommer?
Logg deg inn på www.vigo.no og følg med.

Jeg har kommet inn på mitt første valg, kan jeg bytte til 2. eller 3. valg?
Nei. Det er ikke mulig å bytte til et lavere valg.

Hvor står jeg på ventelista nå?
Det er ingen endring på listene mellom hovedinntaket og suppleringsinntaket, der resten av plassene fordeles.

Kan jeg sette meg på ventelisten til et programområde jeg ikke har søkt på?
Inntakskontoret kan ikke hjelpe med dette. Ta eventuelt kontakt med den aktuelle skolen for å høre om de har mulighet til å sette deg på venteliste.

Får jeg tilleggspoeng for å gå på folkehøgskole eller for yrkespraksis?
Nei

Når får jeg beskjed hvis jeg ikke fikk skoleplass i første runde?
Andre runde i fordelingen av skoleplassene, kalt suppleringsinntaket, gjennomføres senest 4. august. Hver enkelt skole tar inn voksne søkere og elever som skal fullføre skolegangen.

Mister jeg plassen min dersom jeg ikke møter fram første skoledag?
Ja, hovedregelen er at du mister plassen dersom du ikke på forhånd har fått skriftlig permisjon fra skolen. Vær klar over at du vanligvis ikke vil få permisjon for feriereiser. Ved sykdom eller andre særlige grunner, må du gi melding til skole på telefon, og levere sykemelding når du kommer til skolen.

Kan inntakskontoret plassere meg i samme klasse som venninnene mine?
Nei, det er skolen som setter opp klassene.

Kan jeg bytte skole etter skolestart?
Nei. Men etter at skolen har overtatt inntaket, kan skolen i unntakstilfeller ordne et bytte dersom det er praktisk mulig, men skolen har ingen plikt til å gjøre dette.

Hvor får jeg bevis til busskortet?
Ta kontakt med skolen. De skriver ut bevis på at du er elev på skolen.

Hvor henvender jeg meg for skoleskyss?
Ta kontakt med Agder kollektivtransport, AKT 380 38 300

Hvordan søker jeg lån og stipend?
Du finner lenke til Statens Lånekasse på web-søknaden www.vigo.no eller www.lanekassen.no, etter at du har takket ja til skoleplass.

Jeg har ikke fått læreplass…
Ta kontakt med fagopplæring på telefon 38 07 45 00, eller kontakt opplæringskontoret for faget.