Planer og rapporter inngår i et kvalitetssystem som skal sikre at brukernes rettigheter blir oppfylt, og bidra til utvikling av kvalitet i den videregående opplæringen.

Klikk på bildet for å åpne dokumentet.

 
   Økonomiplan 2017 Forside

   
Årsberetning 2016 Forside    
    Forside Strategisk Plan      Forside Skolebruksplan