På denne siden legges det ut informasjon om kompetansetiltak for lærere,
ulike bestemmelser og retningslinjer, aktuelle høringer, og evt. annen relevant informasjon.

Kunnskapsdepartementet har sendt forslag til ny overordnet del av læreplanen på høring. Den erstatter Generell del, Læringsplakaten og Prinsipper for opplæringen. Høringsfristen var 12. juni. Vest-Agder fylkeskommunes høringssvar ble vedtatt i Hovedutvalg for kultur og utdanning 30. mai.  

Utdanningsdirektoratet har sendt forslag til endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen på høring. Høringsfristen er 4. september.

Forside Stm 28   Melding til Stortinget 28 Fag - Fordypning - Forståelse 
beskriver Kunnskapsdepartementets planer for 
utvikling av den norske skolen. Meldingen er utarbeidet 
på grunnlag av NOU 2015:8 Fremtidens skole. 
Klikk på bildet for å se hele stortingsmeldingen.