På denne siden legges det ut informasjon om kompetansetiltak for lærere,
ulike bestemmelser og retningslinjer, aktuelle høringer, og evt. annen relevant informasjon.

Ny høring: Fagfornyelsen - innspill til kjerneelementer i skolefagene. Høringen bygger på
Meld.St. 28. Høringsfrist 27.9. Alle har anledning til å sende høringssvar på egne fagområder.

Kunnskapsdepartementet har sendt forslag til ny overordnet del av læreplanen på høring. Høringsfristen var 12. juni. Vest-Agder fylkeskommunes høringssvar ble vedtatt i Hovedutvalg for kultur og utdanning 30. mai.  

Utdanningsdirektoratet har sendt forslag til endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen på høring. Høringsfristen var 4. september.

Forside Stm 28   Melding til Stortinget 28 Fag - Fordypning - Forståelse 
beskriver Kunnskapsdepartementets planer for 
utvikling av den norske skolen. Meldingen er utarbeidet 
på grunnlag av NOU 2015:8 Fremtidens skole. 
Klikk på bildet for å se hele stortingsmeldingen.