På denne siden legges det ut informasjon om kompetansetiltak for lærere,
ulike bestemmelser og retningslinjer, og evt. annen aktuell informasjon.

 

 

 

Forside Stm 28   Stortingsmelding 28 Fag - Fordypning - Forståelse 
beskriver Kunnskapsdepartementets planer for 
utvikling av den norske skolen. Meldingen er utarbeidet 
på grunnlag av NOU 2015:8 Fremtidens skole. 
Klikk på bildet for å se hele stortingsmeldingen.
 

 

 

av Holthe, Åse, publisert 11. januar 2016 | Skriv ut siden