Fagforum i VAF 2017/18 m. kontaktpersoner

Årets fagforumsdag er tirsdag 3. april. Se oversikt over samlingene.

Fagforum har ansvar for følgende oppgaver:

  • Arrangere minimum én fagsamling pr. skoleår
  • Vedlikeholde fagside på It’s Learning
  • Fungere som NDLA-kontakt der det er relevant
  • Bidra til koordinering og faglig utvikling på aktuelle områder (f.eks. vurdering, yrkesretting, læreplaner, eksamen, IKT, høringer)
  • Holde kontakt med bransjen (kun yrkesfag)

Fra skoleåret 2016/17 får alle fagforum en tidsressurs på 10-50 klokketimer til fagforumsarbeidet, i tillegg til et fast tilskudd til kostander. For å sikre at så mange ungdommer som mulig gjennomfører videregående opplæring, vil fylkeskommunen satse spesielt på norsk og matematikk. Disse fagforumene får derfor en større tidsressurs.