Fagforumsamlinger tirsdag 3. april 2018 *
Program og påmelding finner du på fagforums side på Its Learning. 

Fagforum Tema Sted
TIP Utvikling av TIP-fagene og bransjenes behov  Kvadraturen skolesenter
EL Sikkerhetsopplæring og el-forskrifter Kvadraturen skolesenter
MK Nye læreplaner, eksamen, NDLA, film
Ekstra samling 10.10.: Nye læreplaner, eksamen
Tangen vgs.
RM Rekruttering Tangen vgs. 
BA HMS, "Fremtidens byggfag", ny teknologi Tangen vgs.
Kroppsøving Formålet med kroppsøving i norsk skole. Kurs i motorikk Tangen vgs.
Engelsk Tilpasset opplæring Tangen vgs. 
KDA Nye læreplaner, overgang Vg2-3, eksamen Tangen vgs. 
DH Fagkurs frisør og interiør Tangen vgs. 
Minoritetsspråk Kortkurs i februar, juni, september:
Lovverk, tilpasset opplæring, fagtekster
Tangen vgs.
Skolebibliotek Digitale bibliotektjenester fra Nasjonalbiblioteket Tangen vgs.
Norsk

Skriving og tilbakemeldinger i norskfaget
Skriveopplæring spesielt rettet mot minoritetsspråklige elever

KKG
Religion og etikk   KKG. Dato og tema kommer
AT/HT Arbeidsinkuderingskompetanse
Opplæringskontor for elever med nedsatt funskjonsevne
Etikk, flerkulturell forståelse 
KKG
SS/øk.fag Netthandel og digitalisering. Scenariolæring KKG

Idrettsfag 

Vurdering i programfag
Fysisk trening ballidretter 
KKG

Kjemi

Vurdering. Hvordan skrive i kjemi. Praktiske øvelser KKG

Matematikk

Matematikkundervisning i videregående skole anno 2018  Mandal vgs.

IT

Info om nytt x fag: Programmering og modellering. Erfaringsutveksling. Mandal vgs.

Samfunnsfagene

Hvordan møte elever med ulik sosial bakgrunn?  Vågsbygd vgs.

Fremmedspråk

Hva rører seg i Europa? Et fugleperspektiv på samfunnsutviklingen i Frankrike, Tyskland og Spania Vågsbygd vgs.

MDD

Kurs med aktører fra musikalen STUMP (3. april) 
Lyssetting, koreografi (ekstra samling våren 2018)

Vågsbygd vgs.

Naturfag, biologi Plast i havet Bragdøya 

Teknologi og 
forskningslære 

Gjennomføring av muntlig eksamen. 
Felles innovasjonscamper i TOF
Vågsbygd vgs. 

HO

Fremtidens klasserom UiA Gimlemoen

Naturbruk

  Søgne vgs.

* For samlinger på andre dager enn 3. april finner du riktig dato i høyre kolonne.

av Holthe, Åse, publisert 14. august 2017 | Skriv ut siden