Utdanningsavdelingen invitererer til samling om internasjonalisering. Målet er å sette temaet på agendaen og bygge nettverk på tvers av skolene for erfaringsutveksling.

Målgruppen er ansvarlig for internasjonalisering  sammen med 1-2 lærere med erfaring fra internasjonaliseringsarbeidet ved skolen.

Når: Fredag 09.mai kl. 09.00-14.00
Hvor: Haven på Fylkeshuset i Kristiansand

Agenda:
09.00   Velkommen, kort om status for internasjonaliseringsarbeid i Vest-Agder v/Lene Ragnhild Kyllesdal
09.15   Internasjonalt skolesamarbeid- eksempler og erfaringer v/Arvid Frøsland
09.45   Erfaring med internasjonaliseringsarbeid ved Lister vgs v/Johanna Brown og Irene Albrektsen
10.30   Presentasjon av oppgavene til Fylkesmannen i Vest-Agder, FIVAI v/Kari Skogen
11.15   Lunsj
12.15   Drøfting i grupper på tvers av skoler, hvordan jobber vi med internasjonalisering? Utviklingsønsker?
12.45   Praksis i Bournemouth? Leonardoprosjekt i Restaurant og matfag ved Tangen vgs  v/Linda Jacobsen
13.30   Oppsummering, hva kan vi få til sammen og hvor vil vi? v/Lene Ragnhild Kyllesdal


 

av Kyllesdal, Lene Ragnhild, publisert 28. mars 2014 | Skriv ut siden

Rådgivere tilstede:
Inga Lauvdal,rådgiver kultur,
Inga.Lauvdal@vaf.no

Lene Ragnhild Kyllesdal, rådgiver utdanning, lky@vaf.no

Kari Skogen, seniorrådgiver,
Fylkesmannen i Vest-Agder,
fmvaksk@fylkesmannen.no