Skjermbilde 

 

 

BEDRE GJENNOMFØRING I MATEMATIKK

 

 

Vest-Agder fylkeskommune, Lister pedagogiske senter og Kompetansesenter Sør inviterer til samling med fokus på bedre gjennomføring i matematikk. Hvordan kan vi få bedre resultater og hva kan vi få til sammen?

 

 

Fredag 31. mars 2017 kl. 08.30-15.00
Rosfjord hotell Lyngdal
Deltakere fra ungdomsskole og videregående skole fra Lister, Audnedal, Lindesnes og Mandal kommune inviteres.

 

Kl. 08.30

Registrering og kaffe

Kl. 09.00

Velkommen til samling

v/Lene R. Kyllesdal og Arne Danielsen

 

Kl. 09.15

Veier til algebra- Hvordan arbeide med problemløsning og mønstersniffing i skolen? v/ Svend Kristian Eidsten

 

Kl. 10.45

Pause

 

Kl. 11.00

Hvordan lærer vi elevene våre prosentregning? v/ Anne Seland

 

Kl. 12.00

Lunsj

 

Kl. 12.45

Hva vil det si å være god i matematikk? v/ Susanne Stengrundet

 

Kl. 14.15

Dialog i grupper

Kl. 14.30

Kort pause med kaffe

 

Kl. 14.40

Det problematiske matematikkfaget- om eksamensrettede kurs og IMY v/ May Hanne Mikalsen

 

Kl. 15.10

Oppsummering og veien videre

 

  Svend Kristian Eisten

 

 

 

Svend Kristian Eidsten
arbeider som utviklingsrådgiver for barnehage og skole i Drammen og er høgskolelærer i naturfag og matematikk på høgskolen i Sørøst-Norge. Han er spesielt opptatt av faktorer som skaper motivasjon og engasjement i undervisningen. Hvordan kan undring og utforskning bidra til bedre begrepsforståelse?

Kursholder i matematikk og styreleder for LAMIS i Nedre Buskerud.

Veier til algebra
Hvordan arbeide med problemløsning og mønstersniffing i skolen?

 

 

 

 

 Anne Seland

Anne Seland

Underviser i matematikk ved Flekkefjord videregående skole både på studiespesialiserende og yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Har i flere år hatt ansvar for sommerskole i matematikk. Fagkoordinator på skolen og leder for fagforum i matematikk i Vest-Agder. Arbeider også for Utdanningsdirektoratet og leder den nemnda som lager eksamensoppgaver i fellesfagene i matematikk i videregående skole (1P, 1T, 2P og 2P-Y). Var med på siste revisjon av læreplanene i matematikk (grunnskole og videregående skole) i 2013. Har vært med og laget læreverk i matematikk for videregående skole for NDLA. Er også engasjert av Universitetet i Bergen og underviser lærere som tar etterutdanning i matematikk.

 

Hvordan lærer vi elevene våre prosentregning?

Hvorfor handler prosentregning for mange elever om å huske den riktige formelen? Hvordan er dette emnet presentert i lærebøker? Må vi følge læreboka avsnitt for avsnitt?

Vi vil gjerne at elevene skal se sammenhenger og forstå. Hvordan kan vi legge til rette for dette? Prosentregning er forholdsregning. Med det som utgangspunkt har jeg dette skoleåret prøvd ut en litt annerledes tilnærming til emne prosentregning i en av klassene mine.

 

 

 

 May Hanne Mikalsen

May Hanne Mikalsen
Underviser i matematikk og naturfag ved Kvadraturen Skolesenter og holder eksamensrettede kurs i matematikk.
Lager eksamensoppgaver til lokalgitt eksamen i  matematikk, 1PY og 1TY  og er Vest-Agders representant i Program for bedre gjennomføring (PBG) sitt prosjekt IMY: Intensivopplæring i matematikk for yrkesfagene.

Det problematiske matematikkfaget- om eksamensrettede intensivkurs og IMY-prosjektet
Matematikk er det faget som flest elever har problemer med å bestå. Det har over flere år blitt tilbudt ulike eksamensrettede intensivkurs, men har de ønsket virkning? I PBG-prosjektet skal det forskes på effekten av intensivkurs i matematikk, både i videregående skole og ungdomsskole. May Mikalsen vil informere om prosjektet og fortelle om hvordan intensivkurs har et annet pedagogisk utgangspunkt enn tradisjonelle eksamenskurs, og belyse likheter og forskjeller.

 

 Susanne Stengrundet

Susanne Stengrundet

Har lang erfaring fra undervisning i både ungdomsskole og videregående skole og jobber nå som universitetslektor ved Matematikksenteret i Trondheim. Hun har ulike oppgaver ved senteret, blant annet som leder for Geogebrainstituttet og ansvar for utvikling av undervisningsopplegg for undersøkende matematikkundervisning.


Hva vil det si å være god i matematikk?
For at barn og unge skal bli god i matematikk holder det ikke med å regne flest mulig oppgaver i kortest mulig tid. Vi skal se på de fem komponenter som hjelper unge til å utvikle matematisk kompetanse.  Teorien blir underbygd med mange praktiske eksempler som er hentet fra ulike matematiske tema.

 

 

Meld deg på her: 

https://response.questback.com/vaf/wpreisaxmv

 

av sist32, publisert 9. mars 2017 | Skriv ut siden