Oppfølgingstjenesten (OT) har plikt til å hjelpe deg som er mellom 16 og 21 år, hvis du ikke har brukt opp opplæringsretten og oppfyller ett av disse kriteriene:

  • har ikke søkt videregående skole eller læreplass
  • har søkt, men ikke tatt imot plassen
  • har avbrutt utdanningen
  • er ikke i varig arbeid
  • har mistet opplæringsretten på grunn av bortvisning eller heving av lærekontrakt

Oppfølgingstjenesten kan tilby

  • råd og veiledning
  • informasjon om opplæring og arbeidsmarkedet
  • råd og hjelp til å søke opplæring
  • hjelp til å finne arbeid eller annen sysselsetting
  • oppfølging

Informasjon til deg som har brukt opp retten til videregående opplæring og ønsker:

Forskrift til opplæringsloven kap. 13: Oppfølgingstjenesten

Du finner OT-rådgivere på disse skolene:

Kvadraturen skolesenter
Tangen vgs.
Kristiansand katedralskole Gimle
Vågsbygd vgs.
Søgne vgs.
Vennesla vgs.
Mandal vgs.
Eilert Sundt vgs.
Flekkefjord vgs.

Ta kontakt direkte med skolen, eller med:
Oppfølgingstjenesten
Utdanningsavdelingen
38 07 47 25

Oversikt over OT-rådgivere 2018/2019