Tilmelding av elever på 10. trinn som ber om fortrinnsrett til videregående skole

Kl. 12.30 - 14.30 i Niels Henrik Abels hus, Tordenskjolds gate i Kristiansand.

På dette møte vil vi orientere om kommunens plikt til, etter samtykke fra søkeren, å melde fra til fylkeskommunene innen 01.oktober om elever på 10. trinn som ber om fortrinnsrett.

Møtet er beregnet på skolefaglig ansvarlige i kommunene, ledere og rådgivere på ungdomstrinnet. 

Informasjonen kan også være nyttig for kommunenes PP-tjenester.