Nå har fristen for tilmelding av elever til fylkeskommunen gått ut (01.okt.16). Alle elever som er tilmeldt av kommunene vil få svar om de oppfyller vilkårene til fortrinnsrett innen 01.jan.17.

Andre elever som vil ha behov for spesialundervisning skoleåret 2017/18 må ta kontakt med egen skole for å få hjelp ved innsøkingen. Søknadsfristen kan være 01.febr. eller 01.mars 2017.