Vest-Agder fylkeskommune inviterer til nasjonal utdanningskonferanse
i Kristiansand 8. - 9. november.

Tema for konferansen blir:

Dag 1, onsdag 8. november

  • Hvilke verdier skal prege norsk skole?
    Ny generell/overordnet del av læreplanen. Statsråden er invitert.
    Parallellseksjoner knyttet til skolens verdigrunnlag.
  • Yrkesfagene i endring. Flere korte innlegg.

 
Dag 2, torsdag 9. november

  • Videregående opplæring for minoritetsspråklige elever, unge og voksne.
    Foredrag og paneldebatt.

 
Endelig program, praktisk informasjon og påmelding kommer om kort tid.
Vel møtt!

 

Arly Hauge
Utdanningssjef