Kommunene I Vest -Agder

Det er 15 kommuner i Vest-Agder. Kommunene i fylket har etablert egne regionsamarbeider. I østre del av fylket er de fire kommunene: Kristiansand, Søgne, Vennesla og Songdalen med i Knutepunkt Sørlandet sammen med de tre kommunene: Lillesand, Birkenes og Iveland fra Aust-Agder. I midtre del av fylket utgjør kommunene, Mandal, Lindesnes, Marnardal, Audnedal og Åseral samarbeidsorganer Lindesnesregione. Lengst vest i fylket finner en Listerregionen som omfatter kommunene Lyngdal, Farsund, Flekkefjord, Kvinesdal, Sirdal og Hægebostad.

Folketallet i Vest-Agders 15 kommuner fordelte seg slik pr 1. juli 2016:

Kristiansand 88 827

Mandal 15 560

Farsund 9 744

Flekkefjord 9 098

Vennesla 14 345

Songdalen 6 497

Søgne 11 294

Marnardal 2 306

Åseral 952

Audnedal 1 756

Lindesnes 4 968

Lyngdal 8 535

Hægebostad 1 721

Kvinesdal 5 977

Sirdal 1 847

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. september 2016 | Skriv ut siden