-Eldre, personer med funksjonsnedsettelser og unge bruker mange av fylkeskommunens og kommunens tjenester og er ofte underrepresentert i demokratiske fora. Derfor er det viktig at lokale myndigheter lytter til hvilke ønsker og behov disse innbyggerne har i alle saker som gjelder dem, sier kommunalminister Monica Mæland. Hun har i dag fastsatt en ny forskrift om medvirkning.

Stortinget vedtok i fjor en bestemmelse i ny kommunelov om at alle kommuner og fylkeskommuner plikter å opprette råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom. Siden har forskrifter om rådenes oppgaver, organisering og saksbehandling vært på høring.  I dag er forskriften fastsatt.

Departementet fikk over 400 høringssvar og har fulgt opp flere av endringsforslagene. Forskriften presiserer at rådene har rett til å uttale seg om alle typer saker som gjelder disse gruppene. Kommunestyret eller fylkestinget kan gi rådene myndighet til å fordele bevilgninger. De kan også få møte- og talerett i folkevalgte organer.

– Dagens regelverk om medvirkning for eldre og personer med funksjonsnedsettelse blir i all hovedsak videreført. I tillegg får vi nesten identiske regler for ungdomsmedvirkning, sier Mæland.

Regelverket vil tre i kraft fra og med det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget ved oppstart av valgperioden 2019-2023.

– Jeg er fornøyd med at regelverket om brukermedvirkning nå er samlet i kommuneloven. Departementet vil også lage en veileder for hver enkelt medvirkningsordning, slik at brukerne får en enkel innføring i hvordan ordningen fungerer og hvilke krav kommunene og fylkeskommune må innfri, sier hun.

Her kan du lese forskriften i sin helhet (pdf)

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. juni 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer