Kommuner og friluftsråd kan søke Miljødirektoratet om statlig tilskudd for å skaffe seg råderett over friluftslivsområder gjennom kjøp eller inngåelse av langvarige bruksrettsavtaler med grunneiere. I samme søknad kan det søkes om tilskudd til nødvendig tilrettelegging av områdene. Fylkeskommunen skal vurdere og eventuelt prioritere søknadene før Miljødirektoratet behandler dem. I 2019 har fylkeskommunen mottatt ti søknader. Fylkesrådmannen mener at alle søknadene omhandler gode prosjekter og anbefaler at alle områdene får status som statlig sikrede friluftslivsområder. Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø fulgte i sist møte opp anbefalingen.

Hovedformålet med ordningen er blant annet å bedre tilgangen til gode friluftsområder for allmennheten, særlig i nærheten av bolig- og tettstedsområder.

Vest-Agder fylkeskommune mener at søknader om sikring bør prioriteres som følger:

1. Furulunden - Mandal
2. Kilen - Songdalen
3. Solvika - Kristiansand  
4. Fiskåtangen - Kristiansand
5. Skyllevigholmen - Kristiansand  
6. Hågåsen - Flekkefjord  
7. Skibmannsheia - Lindesnes
8. Romsviga - Søgne
9. Kjødevågen - Flekkefjord
10. Dybingen - Kristiansand

Vest-Agder fylkeskommune mener de omsøkte tilretteleggingstiltakene er viktig for bruken av områdene, og at Miljødirektoratet derfor bør bidra med tilskudd slik det søkes om.

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. mars 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Lindesnes Kommune Arealdel
  av jto, 17.06.19

  Anbefaler Lindesnes kommune å stille arbeidet med kommuneplanens arealdel i bero

  Les mer
 • Frimområde Skilt
  av jto, 14.06.19

  Vil ha økt ressurs til nye oppgaver knyttet til friluftsliv

  Les mer
 • Fra Fyr Til Fyr
  av jto, 12.06.19

  Mange opplevelsesmuligheter på Lista søndag 16. juni

  Les mer