Lindesnes kommune har sendt ut kommuneplanens arealdel for 2019-2030 til offentlig ettersyn. Da forslaget ble behandlet i hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i sist møte anbefalte hovedutvalget Lindesnes kommune om å stille planarbeidet i bero til Nye Lindesnes kommune har vedtatt kommuneplanens samfunnsdel. Det anbefales at det utarbeides en felles arealdel for Nye Lindesnes kommune, fremfor nye arealdeler for hver kommune før 1.januar 2020.

Hovedutvalget reiser for øvrig innsigelser til byggeområder både i området Reme/Remesvik og Skavika. I tillegg besluttet hovedutvalget ytterligere flere merknader og kommentarer til forslaget.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. juni 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer