Fylkesutvalget vedtok i går at Vest-Agder fylkeskommune bevilger 500 000 kroner innenfor årets budsjettramme til Lindesnes kommune for utvikling av Skibmannsheia som regionalt turmål. I tillegg har fylkeskommunen som intensjon at det blir bevilget ytterligere inntil 500 000 kroner til prosjektet i 2020. Endelig bevilgning vil det bli tatt stilling til i budsjettarbeidet for 2020.

Arbeidet er en oppfølging av samarbeidsavtalen med kommunen. Dersom uteområder og bygninger på Skibmannsheia blir istandsatt og tilrettelagt på en god måte, har Skibmannsheia potensiale for å bli et attraktivt turmål for både lokalbefolkning og turister.

Skibmannheia er et statlig sikret friluftslivsområde på Lindesneshalvøya. Området ligger høyt og har god utsikt over både land- og sjøområder i nærheten. På Skibmannsheia ligger det to bygninger som har blitt brukt i forsvarssammenheng. Den ene (Forsvarshytta) ble satt opp av Forsvaret i årene etter siste verdenskrig, mens den andre (Nøytralitetsvakthytta) ble oppført i 1897. Hyttene er forfalne i dag, og må settes i stand dersom området og byggene skal kunne benyttes i friluftslivssammenheng. Skibmannsheia er tilknyttet et større stinettverk som blant annet fører til Lindesnes fyr. 

Kommunen, som har drift og vedlikeholdsansvaret for området, har satt i gang et arbeid med å utvikle Skibmannsheia til et regionalt turmål. Fylkeskommunen har vært involvert i arbeidet, og bidratt med tilskudd og personellressurser til et forprosjekt om hvordan området bør utvikles.

Kommunen planlegger nå å oppgradere byggene på stedet, gjenoppføre en gammel utkikkspost, etablere en tilrettelagt turvei inn til hyttene, etablere parkeringsplasser for ti biler samt merke og kloppe stier. 

Samlet budsjett er på 3 171 000 kroner.

av Torkelsen, Jan H., publisert 4. september 2019 | Skriv ut siden

Siste fra Plan og miljø

 • Havkraft
  av jto, 05.11.19

  Positiv høringsuttalelse om åpning for fornybar energi til havs

  Les mer
 • Vennesla Attraksjonsutvikling Illustrasjon
  av jto, 10.10.19

  Støtte til attraksjonsutviklings-prosjekt i Vennesla

  Les mer
 • Norges Lover Stilistisk Forsidebilde
  av jto, 27.09.19

  Positiv høringsuttalelse til at antall rovviltnemder blir justert

  Les mer