For første gang har det vært fylkestingsvalg for den nye Agder fylkeskommune. Av 238199 stemmeberettigede har vel 140 000 stemt. Valgdeltakelsen har vært på 58,9 prosent. Det pågår tirsdag morgen fortsatt gjennomgang av stemmesedlene. Når alle stemmesedler foreløpig er talt opp viser resultatet seg slik som under.

 

 

Antall stemmer

%-vis oppslutning

Endring

siste fylkestingsvalg

Høyre

29 241

21,1%

-0,6 pp

Arbeiderpartiet

28 772

20,8%

-7,2 pp

Kristelig Folkeparti

18 178

13,1%

-2,2 pp

Senterpartiet

13 756

9,9%

3,9 pp

Fremskrittspartiet

13 120

9,5%

-2,4 pp

Miljøpartiet De Grønne

7 874

5,7%

1,9 pp

Demokratene i Norge

7 479

5,4%

3,8 pp

Sosialistisk Venstreparti

5 903

4,3%

1,6 pp

Venstre

4 151

3,0%

-1,6 pp

Rødt

3 396

2,5%

1,3 pp

Pensjonistpartiet

2 139

1,5%

-0,2 pp

Partiet De Kristne

2 119

1,5%

0,3 pp

Helsepartiet

1 339

1,0%

1,0 pp

Liberalistene

479

0,3%

0,3 pp

Piratpartiet

368

0,3%

-0,1 pp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partinavn

 

 

 

 

Antall

 

 

 

Arbeiderpartiet

10

 

 

   

Høyre

10

 

 

   

Kristelig Folkeparti

7

 

 

   

Fremskrittspartiet

5

 

 

   

SenterpartietSP

5

 

 

   

Demokratene i Norge

3

 

 

   

Miljøpartiet De Grønne

3

 

 

   

Sosialistisk Venstreparti

2

 

 

   

Partiet De Kristne

1

 

 

   

Pensjonistpartiet

1

 

 

   

Rødt

1

 

 

   

Venstre

1

 

 

Totalt

49

 

av Torkelsen, Jan H., publisert 10. september 2019 | Skriv ut siden